Case: Morten Stræde

Morten Stræde om PlayAlive

Billedkunstneren Morten Stræde fik nye udfordringer, da han arbejdede med den nyanlagte Volmers Plads i Vejle. Med PlayAlive som sparringspartner skabte han interaktive legeredskaber, der både fungerer til leg og indgår skulpturelt i byrummet.

Kunst, arkitektur og teknologi smelter på Volmers Plads sammen i et byrum, som borgerne bruger. Et af elementerne på den omdannede plads i Vejle er specialudviklede legeredskaber, som den anerkendte kunstner Morten Stræde har designet i samarbejde med PlayAlive.

For den tidligere professor ved Det Kgl. Danske Kunstakademi blev det en ny oplevelse. Teknologi har han ikke tidligere tænkt ind i sine opgaver, men umiddelbart lød det spændende, syntes han.

Frygtede folk, med fokus på blib og dyt
Det eneste, jeg frygtede, var at arbejde sammen med folk, hvis fokus var rettet mod alt, der kunne bibbe og dytte. Men sådan var det heldigvis ikke, siger Morten Stræde og fortsætter:

“PlayAlive talte mere om leg og bevægelse end om teknologi, og det er årsagen til, at legeredskaberne fungerer på pladsen. Det elektroniske var først og fremmest et værktøj, og deres fokus gik på, hvordan børn leger. Derfor blev det et godt samarbejde.”

Fra kreativ idé til løsning
Samarbejdet førte til to nye interaktive legeredskaber, der bygger på PlayAlives legefilosofi og teknologiske platform. Dels legeunderlaget Footloose, dels et nydesignet klatrestativ, som blandt andet består af et klatrerør.
PlayAlives rolle i forvandlingen af den gamle parkeringsplads var at bakke op om de tanker, som kunster, arkitekt og kommune lagde frem.

En skulptur og et opholdssted
Morten Stræde opfatter hele pladsen som en skulptur, hvor legeredskaberne indgår som dele af det samlede værk.

Volmers Plads er et af de lykkelige tilfælde, hvor det æstetiske alt det som handler om skønhed og fag går hånd i hånd med folks brug af pladsen. Det er jeg rigtig glad for, slutter han.