Privat og offentligt byggeri

En magnet i nærområdet

PlayAlive redefinerer legepladsen og gør den til en del af byrummet
Både som privat og offentlig beslutningstager er målet med et nyetableret byrum at skabe en succes for brugerne. Det skal give området et løft, skabe tryghed og minimere hærværk. Det gør man bl.a. ved at skabe aktiviteter som områdets brugere tager ejerskab til fordi de får positive oplevelser med det.

En magnet i nærområdet
PlayAlive kan skabe nyt liv eller mere liv i et område. Et godt legeredskab virker som en magnet på både børn og voksne. Det kan derfor være med til at ændre eller flytte opholdssteder eller skabe ro og harmoni i områder, hvor det er ønskeligt.

En levende arkitektur
Med PlayAlive kan arkitekturen og legerummet gøres levende og brugerne kan indgå i dialog med den. Lys og lyd og børn og unge i bevægelse og leg bliver en del af oplevelsen af byrummet for andre brugere.
Med PlayAlive behøver legepladsen ikke være et særskilt defineret område, men kan indgå som en del af et samlet hele. PlayAlive redefinerer legepladsen og gør den til en del af byrummet. Se referencerne for at få et lille indtryk af mulighederne. 

Kontakt PlayAlive
Vi er altid interesserede i at tage del i nye projekter. Vi stiller vores viden og teknologi til rådighed. Hertil kommer vor erfaring med at mobilisere leg og liv på en måde, der ligger langt ud over, hvad man kender fra traditionelle legepladser.