Netværk

PlayAlive – En netværksvirksomhed

Vi har et bredt netværk både i Danmark og internationalt og deltager i udviklingsprojekter på alle niveauer

Vor deltagelse i projekter foregår på et højt kompetenceniveau både teknologisk og udviklingsmæssigt med fokus på innovation og nytænkning. Vi udvikler gerne specialløsninger og mockups og vi indgår i tværfaglige projekter som sparrings- og samarbejdspartnere. Vi har et tæt samarbejde med Syddansk Universitet og Teknologisk Institut omkring forskellige udviklingsprojekter.

PlayAlive er desuden aktiv deltager i flg. netværk:
Active Living Technologies (Mærsk, TI, IOB)
Health Games (OUH, m.fl.)
Design2innovate (Bestyrelse med LEGO, Designskolen, mv.)
Center for Playware

Vi holder ofte oplæg eller foredrag om de projekter, vi har deltaget i. Kontakt os for et muligt samarbejde.