“Brøkbattle” – Leg og læring

Rosengårdsskolen, Odense
PlayAlive rykker ind i klasseværelset og bliver til BrøkBattle
I samarbejde mellem PlayAlive A/S, Knowledge Lab, Rosengårdsskolen og Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet og som en del af projektet Robodays og Odenses robotfestival 2009 viste man hvordan PlayAlives muligheder kan bruges som læremiddel.
Læremidlet kan anvendes i anden eller tredje klasse og hedder Brøk Battle. Spillet og den anbefalede didaktik kombinerer reflekteret læring, engagement, direkte feedback og fysisk bevægelse.
Idéen er, at spillet skal bruges i matematikundervisningen. 2.b på Rosengårdsskolen og deres matematiklærer har deltaget i udviklingsarbejdet ved at teste prototyper og komme med gode ideer.

Kontakt:
– PlayAlive A/S, Lau Kierstein; +45 2160 0451, lkk@playalive.dk
– Knowledge Lab, SDU, Niels Henrik Helms; +45 6550 2295
– Mærsk McKinney Møller Institute, SDU, Gunver Majgaard; +45 6550 3576
– Rosengårdskolen, Odense