Demens i hjemmet

Demens i Hjemmet skal gøre det lettere for demente at blive boende hjemme længere.
Demens i Hjemmet skal finde nye teknologiske hjælpemidler, der kan gøre demensramte mere selvhjulpne og dermed gøre det muligt for dem at blive længere i eget hjem. Center for Robotteknologi under Teknologisk Institut er tovholder på projektet og Designskolen Koldings Laboratorium for Social Inklusion er samarbejdspartner.

PlayAlive udvikler mock up-prototyper til brugertest for Demens i Hjemmet. Her kommer også PlayAlives kompetencer indenfor produktudvikling og brugerdreven innovation i spil.

Partnere:
PlayAlive A/S, Lau Kierstein, +45 2160 045, lkk@playalive.dk
Teknologisk Institut, Dorte Malig Rasmussen, +45 7220 2813