Satellitterne

Systemets unikke omdrejningspunkter
Hver satellit består af en programmerbar minicomputer med microprocesser og touchsensor, lyd og lys. Satellitten er selve systemets omdrejningspunkt. Her afvikles og styres de forskellige programmer.
Satellitterne er enten kablede eller trådløse og der kan være op til 30 satellitter i det samme system. Satellitterne kommunikerer via et bussystem. Der er ingen central server.

Lys og farver
Satellitten rummer 16 lysdioder, der kan vise 8 standardfarver med 64 kombinationsmuligheder i variabel lysstyrke. Farverne kan give et væld af animationer og udtryk, der tiltaler børn.

Lyd
Ved hjælp af lyd kan vi aktivere fantasien. Den indbyggede højtaler gengiver alle former for lyde og musik. Lyde sikrer god respons og motiverer bl.a. i leg.
PlayAlive samarbejder med professionelle lydfolk og konservatorieuddannede musikere, der indspiller lyde og musik.

Sensor
Den indbyggede sensor arbejder med både et digitalt touch (tænd/sluk) og et analogt touch (trinvis effekt). Her behøver man ikke røre sensoren, bare hånden er i nærheden udløses den programmerede effekt. Sensoren er hurtigt reagerende og giver respons eller reaktion. Det er en vigtigt faktor i legen, at der ikke opstår pauser eller ventetid.
Sensoren kan aktiveres med både hænder og fødder.

Bygget til et hårdt liv
Satellitten er bygget af et robust plastmateriale, (det samme som bruges til skudsikkert glas) uden ftalater og testet til meget kraftige slag. Dermed lever den helt op til de krav om robusthed, der stilles til en legeplads. Satellitten er vejrbestandig og 100% vandtæt. Den er udviklet til at klare alle typer klima med både kulde, varme, nedbør og sol.

Energiforbrug
Satellitterne har et meget lavt forbrug bl.a. på grund af anvendelsen af LED lys. Strømforbruget på en Spider ligger på op til 40W ved brug. Med et tidsur, der frakobler strøm om natten, vil en Spider bruge omkring 130 kWh om året. Det samme som som 2 lavenergi undendørs lamper, der kun er tændt om natten.
Satellitterne kan tidsstyres, så de starter og stopper på bestemte tidspunkter f.eks. om natten. Systemet kører på lavenergi og kan derfor kobles direkte på sol- eller vindenergi.

Certificering og sikkerhed
PlayAlive overholder DS/EN 1176 norm for Dansk Legepladssikkerhed. Den elektroniske platform er CE og TÜV godkendt. Spider kører på lavenergi og alle kabler er trukket i rør og ikke tilgængelige for børn.

Test
Al elektronik testes grundigt både under udviklingen og i produktionen. Der udføres således 100% kontrol af satelitternes vandtæthed i produktionen og desuden løbende test i en slagtestmaskine for at sikre den høje robusthed.