Aktiv leg for alle

Personas

PlayAlive har i samarbejde med eksperter i børns leg udviklet 4 forskellige personas.
Det er målet, at udvikle lege og spil til de enkelt legeredskaber, hvor alle fire personas tilgodeses. Det betyder, at anvendelsen af PlayAlive legeredskaberne ikke vil være forbeholdt en bestemt gruppe, men kan tilpasses alle.

4 personas
De 4 personas er udviklet i forhold til en model, hvor deres kompetencer og tærskler er indbygget. Derved opbygger vi 4 letgenkendelige typer: Andy og Amy, der leger intenst og konkurrencepræget, Max og Macy, der har fokus på det sociale og konkurrenceprægede, Carla og Chris, der er sociale, er kreativt orienterede og har vide grænser og endelig Fionia og Felix, der også er socialt orienterede, men har en lavere tærskel end de øvrige.

Sammenkædning og mix af personas, aktiviteter og teknologi
På samme måde som foldboldspillet rummer store muligheder for både for den kreative individualist, den strukturerede slider, det sociale samlingspunkt, den opsøgende udfordrer og mange flere, er også PlayAlive en platform, hvor der er udfordringer for alle.
Det unikke ved PlayAlive er koblingen af børnetyper, aktiviteter og teknologi. Ved at kombinere vores viden om de fire mest udbredte børnetyper/personas, der dækker action, mind, fantasy og creativity, kan vi opbygge legeinstallationer og spil således, at både udfordringer og krav til færdighed og kompetence til stadighed øges.
Det er derfor PlayAlive siger mere flow i legen og dermed sikre mere fysisk leg til gavn for sundhed og udvikling.