Børns leg – før og nu

Børns leg har ændret sig de sidste 30 år.

Før legede børn mere på tværs af alder, hvorimod børn i dag mest leger med jævnaldrende pga. aldersopdelingen i daginstitutioner og skoler.
De mindre børn var ofte sammen med større søskende og børn fra nærområdet, hvorved de lærte både sociale omgangsformer og lege. Nu har legen i vid udstrækning mistet den socialiserende faktor, hvor mindre børn lærer af større børn.
Mere og mere leg foregår i et virtuelt univers med spillekonsoller eller foran en PC og er stillesiddende uden den fysiske udfoldelse, der er nødvendig for at børn kan opbygge en sund og velfungerende krop.
Med PlayAlive opnår man både at få det bedste fra fortiden og nutiden.