Mere flow i legen

Flow er et af grundordene for PlayAlive. Flow er motivationen og drivkraften til at fortsætte legen.

PlayAlive flytter det flow, der kendetegner de virtuelle legeuniverser over i den fysiske leg, så børns interesse fastholdes og de leger længere.

At lege sammen igen og igen
På den fysiske legeplads opnår man også den sociale leg, hvor flere eller mange leger sammen. Det bidrager til børns sociale udvikling. Når der opstår flow i legen opbygges de sociale netværk børnene imellem, der sikrer, at legepladsen og legeredskaberne bliver en fælles referenceramme, som man har lyst til at udfordre hinanden igen og igen. Derved opnår man leg i længere tid – oftere.

Hvad er Flow?
“Flow er en mental tilstand i hvilken personen er fuldstændig opslugt i det vedkommende beskæftiger sig med. Det er karakteriseret som en fornemmelse af et energifyldt fokus, fuld involvering og succes med den igangværende aktivitet.” Mihaly Csikszentmihalyi, 1990
Flere internationalt anerkendte psykologer har gennem de seneste år udviklet og anvendt teorier om begrebet flow til at forklare forskellige former for ønskelig adfærd. Teorierne kan i vid udstrækning bruges til både at forklare og udvikle kvaliteten af den leg, som PlayAlive arbejder med. Derfor vil leg på PlayAlive legeinstallationer altid foregå på et flowlignende niveau.

Et legeredskab med en sensor for flow
I modsætningen til en rutchebane eller en gynge, hvor det er op til den enkelte at øge udfordringen at rutche ned med hoved forrest eller at stå op og gynge, eller hoppe af gyngen i farten så er de stigende udfordringer indbygget i PlayAlive legeinstallationer. Satellitten registrerer konstant udviklingen i legen og opdaterer hele tiden niveauet mellem udfordringer og kompetencer, så legen konstant holdes på det niveau af energifyldt fokus og fuld involvering, der kendetegner flow.