Free Play

Hver satellit vil uden for spilmode, have sine egne små spil, hvor man kreere sjove lyde/musikstykker med små enkle lysbilleder.

Free Play vil stoppe når et nyt spil startes eller ganske enkelt fade ud når det ikke længere anvendes af brugerne.